Priser

Når ikke annet er skriftlig avtalt eller skriftlig bekreftet, beregnes prisen etter en godtgjørelse på kr. 2.000,- pr. time og for enkelte sakstyper kr. 1.180,- pr. time. Det tillegges 25 % merverdiavgift.

For vel definerte, avgrensede oppdrag kan det avtales samlet pris.

For oppdrag som ikke kan timeestimeres, kan det avtales pristak, slik at klienten varsles når taket passeres uavhengig av om arbeidet er utført.

Det er gratis å be om en samtale for å drøfte pris og vilkår.