Støtteordninger

Drøft med oss om du har forsikring som dekker rettshjelpen eller om du har rett til fri rettshjelp fra det offentlige. Vi kan søke slik dekning for deg.

Din forsikring:

I dine private forsikringer har du rettshjelpsdekning som dekker advokatutgiftene.

Fri rettshjelp:

Dersom du har lav inntekt og formue kan du ha krav på fri rettshjelp. I enkelte saker dekker det offentlige advokatutgiftene uavhengig av økonomisk situasjon.
Advokatskikk

Det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse.