namsos
Vi bistår privatpersoner, bedrifter og offentlige etater med rådgiving og sakførsel i domstolene og har bred kompetanse og lang erfaring.

Kontakt oss for alt fra enkle spørsmål til kompliserte juridiske oppgaver.

Kontakt oss

Advokatfirmaet ble etablert av høyesterettsadvokat Wennevik i 1941 og driver i dag alminnelig praksis i Namsos med møterett i Høyesterett.