Ivar
Ivar Hustad
Advokat

Utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo i 1971.

Han ble advokat i 1973 og har siden 1998 hatt møterett for Høyesterett.

Etter dommerfullmektigpraksis ved Hadeland og Land sorenskriverembete arbeidet han i advokatfirmaet BAHR i Oslo, med hovedsakelig forretningsjuridiske saker og noe prosedyre.

Han kom til Namsos i 1974 i en godt opparbeidet praksis hos høyesterettsadvokat Trygve Wennewik med rådgivning og prosedyre innenfor alle juridiske spørsmål som oppstår i et distrikt som Namdalen, samt utstrakt rådgivning til kommuner.

Godkjent voldgiftsdommer DNA.
Tilknyttet advokat for medlemmer av Norges Bondelag og NAF.

Brita
Brita Reinert
Advokatsekretær