Eiendomsrett
Grensespørsmål
Festeforhold
Odelsrett
Kjøp og salg
Forsikringsdekning
Bruksrettigheter
Husleie
Familierett
Ektepakt og samboerkontrakter
Fremtidsfullmakt
Samlivsbrudd
Barnefordeling
Skole og utdanning
Arbeidsrett
Arbeidstvister
Oppsigelse og avskjed
Nedbemanning
Arbeidsmiljøloven
Erstatning og oppreisning
Arverett
Testament
Fremtidsfullmakt
Arveoppgjør
Bobehandling
Selskapsrett
Styrearbeide
Omstrukturering
Kjøp og salg av næring
Selskapsetablering
Selskapsrettigheter
Bygg og entreprise
Anbudsregler
KOFA
Oppgjørstvister
Standardvilkår
Avtalerett
Kontraktsinngåelse
Kontraktstolkning
Strafferett
Forsvarer
Bistandsadvokat
Bil og båt
Selgeransvar
Verkstedsansvar