Advokat Ivar Hustad

Ivar

Utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo i 1971. Han ble advokat i 1973 og har siden 1998 hatt møterett for Høyesterett. Etter dommerfullmektigpraksis ved Hadeland og Land sorenskriverembete arbeidet han i advokatfirmaet BAHR i Oslo, med hovedsakelig forretningsjuridiske saker og noe prosedyre. Han kom til Namsos i 1974 i en godt opparbeidet praksis hos høyesterettsadvokat Trygve Wennewik med rådgivning og prosedyre innenfor alle juridiske spørsmål som oppstår i et distrikt som Namdalen, samt utstrakt rådgivning til kommuner.

Godkjent voldgiftsdommer DNA.


Advokatfullmektig Edyta Maria Majka

Edyta

Utdannet master i rettsvitenskap i 2009 fra Universitetet i Rzeszow, Polen. Bodd i Norge siden 2010, snakker flytende norsk, polsk, russisk og engelsk.


Brita Reinert

Brita

Brita Reinert er advokatsekretær.