Advokatfirmaet driver alminnelig praksis i Namsos og ble etablert av høyesterettsadvokat Wennevik i 1941.

Vi bistår privatpersoner, bedrifter og offentlige etater med rådgivning og sakførsel i domstolene. Vi fører mange saker om fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus og offentlig rett i domstolene. Vi er bobestyrere i konkurs og offentlig skifte av dødsbo.

Vi har i mange år bistått i ulike situasjoner og saker. Det har gitt oss erfaring og utviklet vår innsikt og kompetanse. Vi bestreber oss på å yte bistand med en sterk faglig og etisk forankring.

kontoret

Kontorene i Carl Gulbransonsgt 7, Namsos. Inngang blå dør.

Advokatene har tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.