Finansiering av salær

Når ikke annet er skriftlig avtalt eller skriftlig bekreftet, beregnes salæret etter en godtgjørelse pr. time fra NOK 1121 til NOK 2242, avhengig av sakstype og resultat. Det tillegges 25 % merverdiavgift. For vel definerte, avgrensede oppdrag kan det avtales samlet pris. For oppdrag som ikke kan timeestimeres, kan det avtales tak for salærkravet, slik at klienten varsles nær taket passeres uavhengig av om arbeidet er utført. Det er gratis å be om en samtale for å drøfte pris og vilkår.

Når du har kommet i en tvist

Vi søker dekning under rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelpsordning for deg.

Din forsikring

I dine private forsikringer har du rettshjelpsdekning som dekker advokatutgiftene.
Les mer: Dine forsikringer

Fri rettshjelp

Dersom du har lav inntekt og formue kan du ha krav på fri rettshjelp. I enkelte saker dekker det offentlige advokatutgiftene uavhengig av økonomisk situasjon.
Les mer: Når har du krav på fri rettshjelp